Isolatie van een rieten dak

Zoals omschreven bij de gesloten dakconstructie, het schroefdak, wordt er veelal een geìsoleerde dakplaat toegepast met geìntegreerde dampremmer.

Hierbij is het goed mogelijk om het dakvlak aansluitend te voorzien van een dampdichte laag (dampdichte folie/dampremmer).

Zowel bij isoleren als na-isoleren is een dampdichte laag aan de binnenzijde van de constructie een vereiste!

Indien u meer comfort wilt van uw rieten dak en dus een hogere isolatiewaarde, kan het bestaande rieten dak (open constructie op panlatten gebonden) worden vervangen door een gesloten dakconstructie (het schroefdak).

Schroefdak rieten dak gesloten constructie

Om het comfort te verhogen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

  • Na-isoleren van de open constructie (op panlatten gebonden) met bijvoorbeeld minerale wol of steenwol. Met name bij deze oplossing is het van groot belang dat aan de binnenzijde een geheel aansluitend dampscherm (dampdichte folie) laag wordt aangebracht. Praktisch gezien is dit lastig uit te voeren en vergt dit de nodige zorgvuldigheid!
  • Open constructie (op panlatten gebonden) vervangen door gesloten constructie (schroefdak) door panlatten te vervangen door bijvoorbeeld: multiplex, OSB-plaat (vlokkenplaat), spaanplaat V313 verlijmd (de groene spaanplaat) underlayment etc. met daarbij aan de binnenzijde (warme zijde van de constructie) een geheel aansluitend dampscherm (dampdichte folie) aanbrengen.
  • Het aanbrengen van sandwich schroefpanelen met geìntegreerd dampscherm (dampdichte folie/dampremmer) als omschreven bij de gesloten constructie, het schroefdak.

 

Naast de verhoging van uw wooncomfort en leefklimaat is door toepassing van de gesloten constructie (schroefdak) de verzekering van uw rieten dak nagenoeg gelijk aan die van een pannen dak.

 

Alle traditioneel gebonden rieten daken (open constructie op panlatten) hebben een groter brandrisico dan schroefdaken. Het brandrisico is dus te beperken door een gesloten constructie toe te passen.